افزودنی بتن (فوق روان کننده بتن)

محصولات شیمیایی که برای یک یا چند هدف خاص نظیر ثبات نسبت w/c یا کاهش آب همراه با افزایش مقاومت بتن و بهبود کارایی بتن مانند خاصیت پمپ پذیری یا ایجاد خواصی نظیر ایجاد بتن خود متراکم با حداقل یا حذف ویبره استفاده می شود. بر اساس ماهیت شیمیایی به شرح ذیل تقسیم می شوند:

- ملامین سولفونات ها - نفتالین سولفات ها - لیگنو سولفات ها - اسید کربوکسیلیک ها بر اساس نوع کارایی نیز مطابق با استاندارد ASTM C494 شامل: - عامل هوازا - کاهنده آب - حفظ کارایی بتن - نگهدارنده بتن - افزایش مقاومت اولیه بتن - گیرش اولیه سریع - کاهش نفوذپذیری - کاهش جذب موئینه تقسیم بندی می شود.

سوسپانسیون میکرو سیلیس فاقد روان کننده

ژل چند منظوره بتن کربوکسیلاتی - نرمال

ژل  بر  پایه میکروسیلیس و پلی نفتالین و الیاف pp - نرمال

ژل  بر  پایه میکروسیلیس و پلی نفتالین و الیاف pp -زود گیر

ژل  بر  پایه میکروسیلیس و پلی نفتالین و الیاف pp -دیر گیر

روان کننده نرمال لینگو سولفونات

روان کننده کم مصرف بتن بر پایه لینگو اصلاح شده

روان کننده کم مصرف بتن بر پایه لینگو اصلاح شده با حفظ کارایی

فوق روان کننده پلی نفتالین اصلاح شده با لیگنو

فوق روان کننده بر پایه نفتالین نرمال

فوق روان کننده بر پایه نفتالین با خاصیت زودگیری

فوق روان کننده بر پایه پلی نفتالین بهینه شده k410

فوق روان کننده بر پایه نفتالین با خاصیت حفظ کارایی زیاد (دیرگیر)

روان کننده اصلاح شده با خاصیت حفظ کارایی

فوق روان کننده بر پایه پلی کربکسیلات نرمال

فوق روان کننده بر پایه پلی کربکسیلات با خاصیت زودگیری

فوق روان کننده بر پایه پلی کربکسیلات با حفظ کارایی (دیرگیر)

فوق روان کننده بر پایه پلی کربکسیلات با حفظ کارایی

فوق روان کننده بر پایه پلی کربکسیلات با خاصیت زودگیری

فوق روان کننده بر پایه پلی کربکسیلات با خاصیت دیرگیری

هوازا

واترپروف پودری (میکس با بتن تازه)

واترپروف مایع (میکس با بتن تازه)

روغن قالب

ضدیخ بتن

Top

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن