سیستم های آب بندی بتن

کیورینگ بتن پایه آبی

کیورینگ بتن پایه نفتی

کیورینگ بتن پایه اکرلیک

آنی گیر برای آب بندی مخازن و استخر ها آب بندی نشت منفی

نفوذ گر پودری جهت اب بندی نشت منفی

محافظ نمای ساختمان دربرابر رطوبت و براق کننده نما

آب بند  2 جزیی   ، مثبت (part A:B 3:1 سرویس /استخر/ سرویس  بام)

آبندی 2 جزیی مثبت ( میکس 1 به 1 با partA:B ) استخر/سرویس / بام) بهینه شده Wp200

آبندی 2 جزیی مثبت ( میکس 1 به 1  Part A:B ) مناسب استخر/سرویس / بام

آب بند پودری  تک جزیی ، مثبت (سرویس /استخر/ بام)

Top

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن