کفپوش خودتراز

معرفی محصول :

دوروفلو، یک محصول خودتراز بر پایه سیمانی و رزین است که توسط شرکت دوروچم ایتالیا طراحی و تولید شده است. این محصول جهت تسطیح و یا تعمیر کف صنعتی سنگین طراحی شده است . با دوروفلو، دستیابی به یک سطح با خود ترازی بسیار بالا ، یکنواخت وبدون درزمیسر است.

عملکرد :

دوروفلو پودر از پیش مخلوط شده ای می باشد که می بایست با نسبت معینی از آب ترکیب شود. این محصول برای رسیدن به حداکثر هم ترازی سطح و پوشش مقاومتی بالا توصیه می شود. این کفپوش می تواند سطح نهایی (اتمام کار) و یا یک لایه قبل از نهایی خوب جهت رنگ کاری، پوشش رزینی باشد

کفپوش خود تراز پایه سيمانی ، ترمیمی ، بدون انقباض

کفپوش خود تراز پایه سيمانی ، مناسب برای محيط های صنعتی دارای تردد وسایل زیاد

Top

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن